top of page
Resilienza Uitvaartbegeleiding

Duurzame uitvaart

Een uitvaart is per definitie niet heel duurzaam te noemen. Gelukkig zijn er talloze mogelijkheden om een uitvaart duurzamer te maken en zoveel mogelijk rekening te houden met de impact op het milieu. Resilienza uitvaartbegeleiding heeft duurzaamheid als uitgangspunt.

Resilienza Uitvaartbegeleiding

Milieuvriendelijkere alternatieven

Elke keuze bij een uitvaart heeft een bepaalde impact op het milieu, maar er zijn ook vele milieuvriendelijkere alternatieven mogelijk voor de ‘reguliere’ uitvaart. Denk bijvoorbeeld aan:

Een kist van duurzame grondstoffen zoals onbewerkt Nederlands hout of wilgentenen. Of juist geen kist, maar wel een baar met een natuurlijke wade;

zo min mogelijk en energiezuinig rouwvervoer, kies bijvoorbeeld voor een uitvaartfiets of een elektrische auto;

als u een duurzaam gedenkteken wilt, kies dan natuurlijke (groeiende) materialen

gebruik van duurzame producten, zoals organische kleding, rouwkaarten van gerecycled papier of digitaal versturen, lokale biologische of vegetarische catering en weinig (of geen) bloemen;

duurzamere alternatieven voor opbaren: kies voor natuurlijke graszoden, het verkorten van het aantal dagen tussen overlijden en uitvaart, of kies ervoor om simpelweg niet te koelen en de natuur haar gang te laten gaan.

Budget

Een duurzame uitvaart hoeft overigens niet duurder te zijn dan een ‘traditionele’ uitvaart. Juist door het bewuster omgaan met materialen en beschikbare opties, kunnen de kosten vergelijkbaar of zelfs lager uitvallen. Uiteindelijk bepaalt u natuurlijk zelf hoe de uitvaart eruit komt te zien, maar ik inspireer u graag met duurzamere alternatieven.

Natuurbegraven

Op dit moment kunt u in Nederland kiezen tussen begraven of cremeren (of uw lichaam doneren aan de wetenschap). Er zijn wel nieuwe, duurzamere, uitvaarttechnieken in aankomst, namelijk resomeren, composteren en cryomeren, maar deze alternatieven laten vooralsnog op zich wachten.

Zowel begraven als cremeren zijn niet bepaald goed voor het milieu, hoewel cremeren een iets duurzamere optie is dan traditioneel begraven. Nieuwere crematoria hebben doorgaans nieuwere (en dus duurzamere) ovens en hebben soms geïnvesteerd in duurzamere energievoorziening, zoals zonnepanelen, warmtewinning of zijn overgestapt van op gas naar elektrisch cremeren. 
Op een traditionele begraafplaats is er doorgaans geen controle over wat er de grond in gaat, is er onderhoud en vooral veel land voor nodig.


Natuurbegraven is vooralsnog de meest natuurlijke manier om iemand te begraven en is in Nederland erg in opkomst. Deze manier van uitvaren is ontstaan uit de wens om meer verbinding te krijgen tussen mens en natuur. En om het lichaam op een milieubewuste manier aan de aarde terug te geven. Respect voor de overledene gaat op deze manier hand in hand met respect voor natuur en milieu. Natuurbegraafplaatsen worden vaak aangelegd in reeds bestaande natuurgebieden, zoals oude productiebossen. Ook worden steeds meer traditionele begraafplaatsen uitgebreid met een natuurgedeelte. 

Natuurbegraven kampen
Natuurbegraafplaats Ommen

Behoud van natuur

Natuurbegraafplaatsen worden zo natuurlijk mogelijk gehouden. Een natuurgraf gaat helemaal op in de natuur. Daarom mogen er uitsluitend biologisch afbreekbare materialen worden gebruikt, zoals kist, wade, kleding, urn en grafmonument. Voor wandelaars zijn wandelpaden aangelegd en de rest van de natuur kan haar gang gaan. Door zorgvuldig beheer en aanplanting, kan zowel flora als fauna in dit gebied verder opbloeien en blijft deze natuur behouden voor toekomstige generaties. 

Blijvende/eeuwigdurende grafrust 

Veel natuurbegraafplaatsen kennen eeuwige grafrust, in tegenstelling tot traditionele begraafplaatsen met uitsluitend tijdelijke grafrechten. Een natuurgraf met eeuwige rust wordt dus nooit geruimd. Daardoor is er minder onderhoud nodig en wordt de natuur zo min mogelijk verstoord. Bovendien hoeft u, of uw nabestaande, zich geen zorgen te maken over verlenging van grafrechten.

Yara Dragt Photography DSC07355.jpg
persoonlijke uitvaart

Veel ruimte voor persoonlijke invulling

Tegenwoordig zijn er ook bij natuurbegraafplaatsen mogelijkheden om een afscheidsceremonie of condoleance te houden. Ceremoniegebouwen, of afscheidshuizen kunnen vaak voldoen aan wensen zoals catering en muziek. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om de ceremonie en het condoleren elders of soms in de buitenlucht te organiseren. 

Geen zorgen voor nabestaanden

Mensen kiezen er steeds vaker voor om bij leven vorm te geven aan hun laatste wensen. Op een natuurbegraafplaats kunt u zelf een laatste rustplaats aanwijzen, en daarmee uw nabestaanden toekomstige moeilijke beslissingen besparen. 

Natuurbegraven Ommen
begrafenis eenmalig tarief

Eenmalig tarief

Op een natuurbegraafplaats hoeft er slechts eenmalig een tarief te worden betaald. Deze kosten zijn in verhouding lager dan bij een traditionele begraafplaats. Dit komt doordat er geen onderhoudskosten zijn, u geen kosten voor een grafmonument heeft en geen verlenging van grafrecht hoeft te betalen. Een deel van het tarief wordt overigens gedoneerd aan natuurbeheer.

natuurbegraven informatie

Meer weten over natuurbegraven? 

Ik vertel u er graag over.

bottom of page